Garanti Koşulları

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2. İthalatını yaptığımız her dış lastik üretim malzeme ve işçilik hatalarına karşı firmamızın garantisi altındadır.

3. Lastiğin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde veya incelemede geçen süre garanti süresine eklenir.
Malın tamir/inceleme süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre malın ithalatçı firma yetkili satıcısına teslim tarihinden itibaren başlar.
Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malının tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Lastiklerin garanti süresi içerisinde üretim, malzeme ve işçilik hatalarından dolayı arızalanması durumunda ve tamirinin mümkün olduğu hallerde işçilik masrafı veya başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen lastiğin;

a) Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması.

b) Tamir için gereken azami sürenin aşılması

c) Lastiğin sırasıyla satıcısı, bayii, acente temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.

6- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışında kalmaktadır.

7- Tüketici, Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurabilirler.

Osmanlı Lastik Jant İthalat İhratacat Sanayi Ltd. Şti. © 2019
Powered By Kagan Bilgisayar